Chidusz

Od stycznia mamy w prenumeracie nowe czasopismo „Chidusz”. To magazyn o kulturze, tradycji i historii żydowskiej. Pismo ciekawe, z piękną szatą graficzną. Można przeglądać w bibliotece lub wypożyczać do domu.
„Chidusz” dostępny jest bezpłatnie czytelnikom dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki
http://chidusz.com/biblioteki/    https://www.pitax.pl/